เพลงกันตรึม » ศิลปินเมืองสุรินทร์ ครูพูน สามสี

ศิลปินเมืองสุรินทร์ ครูพูน สามสี

15 May 2016
5146   0

วันนี้ขอรวบรวมผลงานและรายชื่อศิลปินอีสานบ้านเราชาวสุรินทร์ มาแนะนำให้รู้จักกันครับ บางท่านอาจจะดังและโกอินเตอร์ไปแล้วก็มีครับ เอาเป็นว่าเริ่มจากท่านแรกเลยครับ

ครูพูน-สามสี

ครูพูน-สามสี

ครูพูน สามสี
ครูพูน เป็นศิลปินกันตรึมบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีความสามารถเป็นเลิศ ทั้งเพลงกันตรึมและเพลงมโหรีเขมร มีความสามารถด้านร้องนำ เพลงครู เพลงการ์(เพลงแต่งงาน) เพลงเบ็ดเตร็ดทุกชนิด และท่านได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่อนุรักษ์กันตรึมพื้นบ้านสุรินทร์ และท่านยังเป็นครูที่สร้างศิลปินพื้นบ้านมากมายในปัจจุบัน กว่า 200 คน
และท่านยังเป็นหนึ่งในด้านการประดิษฐ์และจำหน่ายเครื่องดนตรีชั้นดีของเมืองสุรินทร์อีกด้วย

  • พ.ศ.2536 – 2537 ได้แสดงกันตรึมถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  • พ.ศ.2537 แสดงกันตรึมถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
  • พ.ศ.2538 แสดงกันตรึมถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  • นอกจากนี้ครูพูน สามสี ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ด้านดนตรีแก่นักศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงแก่กรรม
  • พ.ศ.2534-2539 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2538 เป็นผู้เชี่ยวชาญและกรรมการร่างหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  • พ.ศ.2535-2539 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแสดงกันตรึม

ในงานอนุรักษ์มรดกไทยและงานแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
จากความสามารถและอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมทางด้านการแสดงดนตรี ครูพูน สามสี ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา (ศิลปการแสดง) จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2542 และได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดให้เป็นอาจารย์พิเศษตั้งแต่ พ.ศ. 2542

ถึงแม้ว่าท่านจะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2551 แต่ผลงานเพลงกันตรึมยังก้องอยู่ในใจของคนสุรินทร์ทุกคน และวันนี้ลูกศิษย์ท่านหลายๆคนกำลังเจริญตามรอยท่านเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งดนตรีกันตรึมพื้นบ้านของเรา
หลายคนอาจมองว่าเพลงกันตรึมอาจจะฟังยาก หรือไม่ชอบฟังบ้างเพราะไม่ทันสมัย ท่านลองหาเพลงกันตรึมเก่าๆและลองเปิดใจทำความรู้จัก แล้วท่านจะชอบเพลงกันตรึมเหมือนผม และคนสุรินทร์อีกหลายๆคน