เที่ยวสุรินทร์ » คำขวัญแต่ละอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

คำขวัญแต่ละอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

6 September 2014
6075   0

คำขวัญสุรินทร์
คำขวัญสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ ได้แก่

 1. อําเภอเมืองสุรินทร์
 2. อําเภอชุมพลบุรี
 3. อําเภอท่าตูม
 4. อําเภอจอมพระ
 5. อําเภอปราสาท
 6. อําเภอกาบเชิง
 7. อําเภอรัตนบุรี
 8. อําเภอสนม
 9. อําเภอศรีขรภูมิ
 10. อําเภอสังขะ
 11. อําเภอลําดวน
 12. อําเภอบัวเชด
 13. อําเภอสําโรงทาบ 
 14. อำเภอพนมดงรัก 
 15. อำเภอศรีณรงค์
 16. อำเภอเขวาสินรินทร์
 17. อำเภอโนนนารายณ์

รวม 158 ตำบล  2011 หมู่บ้าน

คำขวัญจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

คำขวัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่องผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครงกันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์

คำขวัญอำเภอชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล

คำขวัญประจำอำเภอท่าตูม
ท่าตูม ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมเนื้อดี ประเพณีเรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ เลื่องลือทุ่งกุลา งามตาแม่น้ำมูล

คำขวัญประจำอำเภอจอมพระ
จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ

คำขวัญอำเภอกาบเชิง
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม

คำขวัญประจำอำเภอรัตนบุรี
รัตนบุรีเมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพรวผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม

คำขวัญประจำอำเภอสนม
ถิ่นผ้าไหม น้ำใจดี มีหมอนขิต ผลิตข้าวหอม พร้อมวัฒนธรรม

คำขวัญประจำอำเภอศีขรภูมิ
ศีขรภูมิลือเลื่อง เมืองหลวงพ่อปิ่น ปราสาทหินงามเด่น ลำพอกเย็นน้ำใส ผ้าไหมสวยชวนแล กาละแมรสดี เปรมปรีสระสี่เหลี่ยม เปี่ยมล้นภาษา ล้ำค่าวัฒนธรรม

คำขวัญประจำอำเภอสังขะ
สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม04 เขียวขจีป่าสน

คำขวัญประจำอำเภอลำดวน
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีนำใจ

คำขวัญอำเภอสำโรงทาบ
สำโรงทาบเขตราบลุ่ม ชุ่มชื่นธรรมชาติ เด่นผงาดไก่สามสายพันธุ์ อัศจรรย์เกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มากมีหญิงงาม ลือนามอ่างเกาะแก้ว เพริศแพร้วริมห้วยกะลา

คำขวัญประจำอำเภอปราสาท
ประสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

คำขวัญประจำอำเภอบัวเชด
บัวเชดเขตธรรมชาติ ปราสาทค่าล้ำ งามถ้ำผาไทร ประทับใจเขาศาลา งดงามตาน้ำตกหลากหลาย ดื่มดำไวน์ผลไม้ป่า

คำขวัญประจำอำเภอพนมดงรัก
ดงรักปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม

คำขวัญประจำอำเภอศรีณรงค์
ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา

คำขวัญประจำอำเภอเขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์ ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม

คำขวัญประจำโนนนารายณ์
ดินแดนเจ้าแม่โนนนารายณ์ ระบือไกลข้าวสารหอมมะลิ ปลื้มปิติการทำเกษตรอินทรีย์ มีทับหลังบ้านขุมดิน ท้องถิ่นงานบุญบั้งไฟ ประทับใจ ซิ่นไหม สุ่ม เปล มนต์เสน่ห์เมืองโนนนารายณ์