เที่ยวสุรินทร์ » ปราสาทจอมพระ

ปราสาทจอมพระ

11 July 2021
996   0

ปราสาทจอมพระ เป็นปราสาทลักษณะสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยศาล หรือโรงพยาบาล ศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งเป็นแบบศิลปะที่เจริญอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทหินจอมพระแห่งนี้ มีอายุราว 800 ปี ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลจอมพระ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 26 กิโลเมตร

แผนที่ปราสาทจอมพระ