เที่ยวสุรินทร์ » วัดบูรพาราม สุรินทร์

วัดบูรพาราม สุรินทร์

12 October 2013
3631   0

หากเอ่ยถึงวัดบูรพาราม หลายท่านที่เป็นคนสุรินทร์จะรู้จักกันเป็นอย่างดีและที่สำคัญวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มี หลวงพ่อพระชีว์ พระคู่บ้านคู่เมืิองสุรินทร์ประดิษฐานยังที่นี้อีกด้วย และที่สำคัญเป็นวัดแห่ง พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) อริยสงฆ์แห่งเมืองสุรินทร์ ที่คนไทยและคนสุรินทร์นับถือ พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิตที่เป็นกำลังสำคัญในกองทัพธรรมสายหลวงปู่มัน ภูริทัตโต

25561012-161238.jpg

25561012-162420.jpg
“อาตมาภาพรับไม่ได้หรอก แล้วแต่สังขารจะเป็นไปของเขาเอง.”
หลวงปู่ฝากไว้

25561012-165126.jpg

“คนเราสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด.”

– พระอริยะเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรม
– มีโวหารอันแหลมคม
– เหมือนพี่ชายใหญ่สายพระอ.มั่น
– เป็นสหธรรมิกกับพระอ.สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
– นิสัยเยือกเย็น, พูดน้อย, รักสงบ, จิตใจใฝ่วิเวกมาก
– ชอบสวดมนต์บท “อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา สุญฺญาคาเร วา ภิกฺขุโว…”

– เมื่อลป.ดูลย์นำข้อธรรมที่รู้เห็นไปกราบเรียนพระอ.มั่น ได้กล่าวยกย่องว่า “ถูกต้อง ดีแล้ว เอาตัวรอดได้ นับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้ว ขอให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไป”
– พระอ.มั่นได้สรรเสริญให้ปรากฎต่อศิษย์ทั้งหลายว่า
“ท่านดูลย์นี้ เป็นผู้มีความสามารถอย่างยิ่ง สามารถมีสานุศิษย์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก”

– เกิดอังคาร 4 ตค 2431
– แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด
– บ้านปราสาท สุรินทร์
– บวชอายุ 22 ปี มหานิกาย ได้ฝึกกรรมฐาน โดยจุดเทียนขึ้น 5 เล่ม แล้วนั่งบริกรรมว่า “ขอเชิญปีติทั้ง 5 จงมาหาเรา” ท่านเพียรอยู่ตลอด แต่ไม่ปรากฎผลอันใดเลย
– อายุ 30 ปี ญัตติเป็นธรรมยุต
– ออกพรรษาแรกท่านกับพระอ.สิงห์พากันไปฟังธรรมเทศนากับพระอ.มั่นที่วัดบูรพาราม อุบล เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ซาบซึ้งถึงใจ ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน
– ออกพรรษาแล้วติดตามพระอ.มั่นธุดงค์
– ได้ปรารภความเพียรอย่างอุกฤษฎ์แรงกล้า จนแสงแห่งพระธรรมเกิดขึ้น
– อนุปาทิเสสนิพพาน 30 ตค 2526 ที่วัดบูรพาราม สุรินทร์ -95 ปี 65 พรรษา

หลวงปู่ดุลย์

 

25561012-165329.jpg

 

เมื่อแปดเก้าปีก่อนแอดมินเองก็เคยได้มีโอกาสอุปสมบท ณ พระอุโบสถหลังนี้ครับ ถึงแม้ไม่ได้จำวัดที่นี่ก็ตาม เพราะวัดสายธรรมยุตมีน้อยกว่ามหานิกายเยอะ และวัดส่วนใหญ่เป็นวัดป่า ไม่เน้นการสร้างถาวรวัตถุ เวลาบวชในนิกายธรรมยุตจึงจำเป็นต้องมาเข้าอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดสายธรรมยุต และที่ไกล้ที่สุดคือที่วัดบุรพารามแห่งนี้นั่นเอง แต่สมัยนี้การบวชในสายธรรมยุตไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไร เพราะมีกฎและข้อห้ามในการปฎิบัติค่อนข้างเคร่งครัดกว่า อย่างหนึ่งที่ทำให้แอดมินภูมิใจคือได้สืบพระพุทธศาสนาและระหว่างอยู่ในเพศบรรพชิต ได้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งศิลและสมาธิิิภานา จนสามารถนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างดี

 

สามารถติดตามเพจ ศิษย์หลวงปู่ดุลย์ อตุโลได้ที่นี่ “หลวงปู่ฝากไว้” รวบรวมคติธรรมและคำสอนจากหลวงปู่