เที่ยวสุรินทร์ » สุรินทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สุรินทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

20 September 2014
5968   0

สุรินทร์ภาพเก่า

เมื่อหลายสิบปีที่แล้วอีสานใต้เป็นจังหวัดที่มีแต่ความแห้งแล้ง จนมีคำพังเพยที่ว่า “สุรินทร์กินน้ำตำ บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เป็นคำพังเพยที่บ่งบอกถึงความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคบริโภค การเดินทางมาที่จังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ สะดวกที่สุดคือทางรถไฟ เพราะสมัยนั้นยังไม่มีถนนสาย 24 ซึ่งต่อมาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2516 ระยะทาง 325 กิโลเมตร โดยตัดจากเส้น อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ่านไปยังอำเภอนางรอง ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตรงไปยังอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เข้าสู่อำเภอขุขันธ์ กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จนถึงอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากได้ก่อสร้างถนนเส้นนี้ทำให้จังหวัดอีสานใต้เริ่มไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น จนทำให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ ผ่านมาแล้วกว่าสี่สิบปี ( ปัจจุบันปี 2557 ) ถนนเส้นนี้ได้พัฒนาเป็นสี่เลนน์ถึงแค่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนางรอง ผ่านอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ถึงอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ยังคงเป็นสองเลนน์เหมือนเดิม ดูเหมือนว่า สุรินทร์ ของเราจะเป็นจังหวัดที่พัฒนาช้าที่สุดในกลุ่มอีสานใต้ด้วยกันทั้งนี้ก็ไม่สามารถว่าหรือวิจารณ์ใครได้นอกจากเราชาวสุรินทร์ด้วยกัน จะต้องร่วมมือร่วมใจ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และภูมิใจในการได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินสุรินทร์แห่งนี้ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้สุรินทร์ของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วละครับ และถ้าพูดถึงสุรินทร์ของเราในด้านอื่นๆเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับ เพียงแต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่พัฒนาจังหวัดได้อย่างไรต่างหากเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่น

สุรินทร์มีโรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ ที่มีหมอและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถมากมาย สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี หากเราพัฒนาการบริการให้ดีกว่านี้ และอนาคตสามารถรองรับชาวกัมพูชา ที่จะต้องเดินทางมารักษาพยาบาลที่สุรินทร์เป็นจำนวนไม่น้อยหลังจากเปิด AEC อย่างเป็นทางการ

สุรินทร์มีสถาบันการศึกษา ที่สามารถเป็นศูนย์การศึกษาของอีสานใต้ได้เป็นอย่างดี อย่างที่ทราบกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างดี และมีประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนักศึกษาจากหลายจังหวัดเลือกที่จะมาเรียนที่สุรินทร์ เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่น่าเรียน
เรามีมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคล สุรินทร์ ที่เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้และการศึกษาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการชื่นชมจากคนภายนอกและสถานประกอบการว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งหากเป็นไปได้ถ้ามีการรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว ปรับปรุงการศึกษาและบรรยากาศรอบนอกให้ดี เราจะเป็นศูนย์การศึกษาที่น่าเรียนในภูมิภาคนี้ทันที
ราชมงคลสุรินทร์

สุรินทร์มีศูนย์กลางการชอร์ปปิ้ง เมื่อสองสามปีที่แล้วสุรินทร์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากมายที่มาเปิดศูนย์การค้าที่สุรินทร์ มองมุมหนึ่งอาจจะทำให้ผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดหมดไปเพราะสู้ศูนย์การค้าใหญ่ไม่ได้ แต่ถ้ามองกลับกันเป็นการทำให้ร้านค้าหรือชุมชนรอบๆมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น โดยต่อไปจะมีกำลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้าที่บ้านเรามากขึ้น สินค้าที่เขาซื้อไม่ได้เพียงแค่ในศูนย์การค้า แต่ยังเป็น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การบริการรถโดยสาร และอื่นๆจะมีเงินหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
ห้างสุรินทร์

สุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณ เรามีสถานโบราณ ปราสาทมากมาย หากมีการปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการจัดทัวร์อย่างเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงไปจังหวัดไกล้เคียง อย่างบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จะทำให้การท่องเที่ยวสถานโบราณเหล่านั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น มุมมองของคนในพื้นที่อาจมองว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ไม่น่าสนใจเพราะเคยเห็นทุกๆวัน แต่มุมมองของนักท่องเที่ยวหากมีคนที่สามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนั้นแล้วละก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นน่าสนใจขึ้นมาก
ปราสาทในสุรินทร์

สุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และ กันตรึมโบราณ ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันตรึมของชาวอีสานใต้เป็นอย่างดี แต่มีน้อยคนที่ได้เคยสัมผัสหมู่บ้านที่มีการสืบทอดศิลปะกันตรึมเหล่านั้น อย่างเช่น หมู่บ้านกันตรึมบ้านดงมัน เป็นหมู่บ้านที่มีการสืบทอดการแสดงการละเล่นกันตรึม การผลิต กลอง และซอ ขายให้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ถือว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปของสุรินทร์
กันตรึมบ้านดงมัน

สุรินทร์มีหมู่บ้านผ้าไหมบ้านท่าสว่าง บ้านจันรมย์ หมู่บ้านเรื่องเงินโบราณเขวาสินรินทร์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสการทอผ้าใหมโบราณ และการทำเครื่องเงินโบราณ ของชาวสุรินทร์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝากได้เช่นกัน
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

เขวาสินรินทร์-หมู่บ้านเลียงช้างและเครื่องเงินโบราณ

สุรินทร์มีหมู่บ้านช้างเลี้ยง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้างถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจำถิ่นของชาวกูย อำเภอท่าตูมสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถมาดูวิถีชีวิตของคนกับช้าง ท่องเที่ยวบ้านพักแบบโฮมเสตย์ และท่องเทียวแถบแม่น้ำมูล ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องส่งเสริมกันต่อไป ผมมองว่าบรรยากาศริมแม่น้ำมูลนั้นน่าจะมีการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง เพราะบรรยากาศดีมากเลยครับ
หมู่บ้านช้างสุรินทร์

ท่านใดที่มาเยือนถึงสุรินทร์แล้วอย่าลืมแวะเที่ยวสุรินทร์นะครับ สุรินทร์ถือว่ายังเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและวัฒนะธรรมที่น่าเรียนรู้และท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และมีอีกหลายๆอย่างที่คนภายนอกและนักท่องเที่ยวยังไม่ได้สัมผัส ติดตามเรื่องราวของเมืองสุรินทร์ต่อไปได้ที่นี่ สุรินทร์ออนไลน์ดอทคอม