เที่ยวสุรินทร์ » งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 2557

งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 2557

5 October 2014
7716   0

แข่งเรือยาวท่าตูม2557งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 2557
วันที่ 21-26 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลำน้ำมูลอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ปีนี้มีการแข่งขันเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพาย, การแข่งขันเรือยาวกลางขนาด 40 ฝีพาย, การแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย และมีการแสดงเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานและเรือพยุหยาตรา(จำลอง) ขบวนแห่พาเหรดช้าง กระแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์

กลางคืนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตวงใหญ่

21 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต มนต์แคน แก่นคูณ
22 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต วงกางเกง
23 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต บิ๊กวัน กันทรลักษณ์
24 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต วงวาเลนไทน์
25 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต ไหมไทย หัวใจศิลป์
26 ตุลาคม 2557 ชม คอนเสิร์ต ลาบานูน

 

สนใจพื้นที่ออกร้านติดต่อ คุณจิรา เสาทอง 082-154-7334

แข่งเรือท่าตูม

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ ปี 2557

ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย
ชนะเลิศ                 เทวราช บ้านท่าบ่อ จ.อุบลราชธานี ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศอันดับ 1  พรแม่แก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 2  เพชรตาโต วัดใหม่สามัคคีธรรมบ้านม่วง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 3  ขุนทัพเล็ก บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทไม่เกิน 40 ฝีพาย (ท้องถิ่น)
ชนะเลิศ                   เทพนารายณ์ บ้านโนนแดง อ.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
รองชนะเลิศอันดับ 1   เจ้าปู่กกต้อง บ้านปราสาท กระสัง สระทลา ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2   นครเทวี ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 3   หงส์เหิรฟ้า วัดปทุมทอง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ประเภทไม่เกิน 40 ฝีพาย (ทั่วไป)
ชนะเลิศ                  เจ้าแม่บุญศรี บ้านห้วยเอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รองชนะเลิศอันดับ 1   เจ้าแม่ธรรมเนียม วัดบ้านไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2   น.ส.สมภาส สมสะอาด บ้านคำน้ำสร้าง อ.เมือง จ.ยโสธร
รองชนะเลิศอันดับ 3   หงส์ทอง บ้านโนนแดง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย
ชนะเลิศ                  เทพสุริยะ บ้านกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
รองชนะเลิศอันดับ 1   เจ้าพ่อภูหวาย ทต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 2   รุ่งสุริยา บ้านหนองบัว ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย
รองชนะเลิศอันดับ 3   ขุนทัพ บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี