ใหม่ล่าสุด » ตลาดช่องจอมสุรินทร์

ตลาดช่องจอมสุรินทร์

1 July 2013
11407   0

รองเท้าช่องจอม
How to go สุรินทร์-กัมพูชา
ไทย-กัมพูชา ณ สุรินทร์มีจุดผ่านแดนสากลเชื่อมถึงกันคือ
จุดผ่านแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ไปยังจุดผ่านแดน โอร์เสม็ด อ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางหาสู่กันแต่โบราณระหว่างพี่น้องสองฝั่งที่มีเทือกเขาพนม ดองแรก (เทือกเขาไม้คาน) เป็นแนวกั้นทางธรรมชาติ และกลายเป็นเขตกำหนดเขตแดนของประเทศในรัฐสมัยใหม่ และกลายเป็นถนนสายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญในปัจจุบัน เรียกเป็นทางการ ( ฝั่งกัมพูชา) ว่าเส้นทางหมายเลข 68 มีด่านควบคุมผ่านแดนถาวร โดยการเดินทางผ่านจุดตรวจสามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ

1.ใช้หนังสือเดินทางและวีซ่า(Passport & Visa) สำหรับคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางไทยตรวจลงตราได้ที่ด่านสากลทุกด่านโดยสามารถเดินทางและอยู่มนประเทศกัมพูชาได้ 30 วัน
2.ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เฉพาะผู้ที่จะไปเยี่ยมญาติ ติดต่องาน ให้ เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ และมีใบประกอบในเขต จ.อุดรมีชัยเท่านั้น เป็นเวลา 7 วัน
3.ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เฉพาะผู้ที่ติดต่อลงทุน การค้า การงาน ให้เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ และมีใบประกอบการพาณิชย์กรรม ใบรับรองงาน และมีสิทธิ์ไปได้แค่ภายในเขต จ.อุดรมีชัย เป็นเวลา 7 วัน

ช่องจอม

เอกสารประกอบการทำใบผ่านแดน
( Border Pass )
• รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
• ทะเบียนบ้าน ( พร้อมสำเนา )
• ใบรับรองงานจากสถานประกอบการ
• บัตรประจำตัวประชาชน ( พร้อมสำเนา ) สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้นำทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย
• ใบประกอบการพาณิชยกรรม (สำหรับผู้ที่ติดต่อการค้าธุรกิจ)

สถานที่จัดทำใบผ่านแดน (Border Pass)
1. สำนักงานป้องกันจังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางสุรินทร์) 044-512057
2. ที่ว่าการ อ. กาบเชิง 044-559101

ตารางรถตู้สุรินทร์-ช่องจอม

ตารางรถตู้สุรินทร์-ช่องจอม

การเดินทางโดยรถโดยสาร
จากสุรินทร์มีรถโดยสารจากสถานีขนส่งเมืองสุรินทร์ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 เข้า อ.ปราสาท อ.กาบเชิง จนถึงหน้าด่านช่องจอม ระยะทาง 70 กม. รถจะออกจากสถานีขนส่งสุรินทร์ทุกๆ 1/2 ชม. ใบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของบริษัทตั้งใจมานะ 044-511163
ปัจจุบันถ้าต้องการบริการเป็นส่วนตัว มี TAXI ป้ายเหลืองวิ่งรับส่งทั่วไป เหมาประมาณ 1000-1200 บาท ติดต่อได้ที่สถานีขนส่งสุรินทร์ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 090-360-9839 / 088-346-5088

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวข้ามแดน
ต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะต้องมีผู้เซนต์ค้ำประกันนำรถยนต์เข้าประเทศซึ่งต้องแจ้งไปยัง หน่วยงานขนส่งที่พนมเปญ เอกสารที่ต้องเตรียมไปทั้งตัวจริงและสำเนาและนำไปยื่นเรื่องขออนุญาตที่ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เราจะต้องข้ามไป

เอกสารในการเดินทาง
หนังสือเดินทางรถสากล ( PASSPORT ) เล่มสีม่วง ออกให้โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด
เอกสารประจำรถคือทะเบียนรถและสำเนา ซึ่งชื่อเจ้าของต้องเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ขับขี่ (หากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้ขับขี่หรือไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกราชอาณาจักร)
บัตรประชาชนและสำเนาเจ้าของรถ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาผู้ขับขี่
การนำรถเข้ากัมพูชาต้องเสียค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าและทำประกันอุบัติเหตุที่ด่านศุลกากรกัมพูชา ( ค่าใช้จ่ายตกประมาณ 120-150 USD ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ด่านศุลกากรช่องจอม 044-147037, 044147036

ข้อแนะนำในการเข้าออกด่านเพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว หรือ Re-Entry การอยู่ต่อในประเทศไทย
สำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศกัมพูชาที่ไม่ใช้หนังสือเดินทางของประเทศไทย และต้องทำวีซ่าของกัมพูชา (VISA ON ARRIVAL ) ค่าธรรมเนียมไทยคิด 1000 บาท /เงินดอลลาร์สหรัฐ 25 USD. ส่วนชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุอยู่ในประเทศไทย จะต้องออกด่านไทยไปทำวีซ่าเช้ากัมพูชาและกลับเข้าไปอยู่ในไทยได้เพียง 15 วัน ถ้าต้องการอยู่ต่อมากขึ้นต้องสอบถามไปยัง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำนครราชสีมา เบอร์โทร 044-375138-9
การเดินทางเที่ยวเมืองสำคัญเช่นจังหวัด เสียมเรียบ ที่ตั้งของนครวัด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ระยะทางจากช่องจอมประมาณ 178 กม. สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ในไทย โดยต้องมีทะเบียนนำเที่ยวต่างประเทศที่ถูกต้องจากทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในการเดินทางท่องเที่ยว

แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์1

แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และระยะทางจากตัวเมือง
(PLACE OF INTEREST & DISTENCES FROM MUEANG SURIN)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และระยะทางจากตัวเมือง
1. หมู่บ้านช้างตากลาง Ban Ta Klang Elephant Vilage 58 กม. (Km.)
2. ปราสาทจอมพระ Prasart Chom Phra 27 กม. (Km.)
3. หมู่บ้านทอผ้าใหมและทำเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ 18 กม. (Km.)
Khwao Sinarin Silk and Silver Making Vilage
4. ปราสาทช่างปี่
5. ปราสาทศีขรถูมิ ( Prasart Sikhoraphum ) 34 กม. (Km.)
6. ปราสาทเมืองที (Prasart Mueang Thi ) 16 กม. (Km.)
7. ปราสาทตะเปียงเตีย ( Prasart Tapeang Tia ) 41 กม. (Km.)
8. วนอุทยานป่าสนหนองคู ( Reserved Pinery Area ) 35 กม. (Km.)
9. ปราสาทยายเหงา ( Prasart Yai Ngao ) 53 กม. (Km.)
10. ปราสาทภูมิโปน ( Prasart Phum Pon ) 59 กม. (Km.)
11. รอยพระพุทธบาทวัดเขาศาลา 52 กม. (Km.)
12. น้ำตกไตรคีรี
13. ตลาดการค้าช่องจอม ( Chong Jom Border Market ) 69 กม. (Km.)
14. กลุ่มปราสาทตาเหมือน
15. ปราสาทหินบ้านพลวง ( Prasart Hin Ban Pluang ) 35 กม. (Km.)
16. ปราสาทบ้านไพล ( Prasart Ban Plai ) 22 กม. (Km.)
17. วนอุทยานพนมสวาย
18. ห้วยเสนง (Huai Saneng Reservoir) 9 กม. (Km.)
19. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ 9 กม. (Km.)
20. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพสุรินทร์ 10 กม. (Km.)
21. หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง 10 กม. (Km.)
( Ban Tha Sawang Silk Weaving Vilage )
22. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
23. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน ห้วยสำราญ