อําเภอสุรินทร์ » อําเภอเมืองสุรินทร์ » งานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 2557

งานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 2557

23 February 2014
2906   0

เกษตรอินทรีย์สุรินทร์
พรุ่งนี้แล้วนะครับกับงานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ประจำปี 2557
ท่านใดสนใจก็เชิญได้เลยครับ ภายในงานท่านจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกัยเทคนิคและทคโนโลยีการทำเกษตรแบบอินทรีย์วัตถุ ผมแนะนำให้พาพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตร หรือปลูกข้าวมาร่วมงานครับ เพราะลำพังเราๆที่ไม่ได้คลุกคลีกับการทำการเกษตรโดยตรงจะได้ประโยชน์แค่ครึ่งเดียว หากแต่พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องเราจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ และในงานนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในเชิงเกษตรเท่านั้นนะครับ แต่ยังให้ความรู้การจัดการการเก็บผลผลิต และด้านแปรรูปสินค้าเกษตรของเราให้มีคุณค่าและราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย หรือที่ในมหาลัยชอบเรียกว่า “เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว” นั่นเอง จริงๆแล้วแอดมินก็ได้ความรู้จากงานนี้เหมือนกันเมื่อหลายปีที่แล้ว นั้นก็คือแนวคิดที่จะปลูกข้าวเพื่อขายโรงสีอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นปลูกข้าวเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องชาวนาของเราแทน ซึ่งราคาต่อกิโลกรัมสูงมาก ส่วนท่านอื่นๆลองศึกษาดูนะครับว่าท่านเหมาะกับการทำแบบไหน อย่าปลูกหรือทำตามคนอื่นๆอย่างเดียวครับ เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถยืนอยู่บนเส้นทางของการทำการเกษตรได้อย่างมั่นคง