ข่าวสุรินทร์ » สุรินทร์จ่ายจำนำข้าวแล้วกว่า-3300-ล้านบาท

สุรินทร์จ่ายจำนำข้าวแล้วกว่า-3300-ล้านบาท

6 April 2014
2477   0

จำนำข้าว

นายวิรัตน์ นามวงษา การค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ปีการผลิต 2556/57 ครั้งที่ 1 โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

อนุมัติให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการเปิดเป็นจุดรับฝากข้าวเปลือก และออกใบประทวนสินค้าให้เกษตรกรนำไป

จำนำกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่ง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรนำใบประทวน

สินค้าไปลงทะเบียนกับสาขา ธ.ก.ส. จำนวน 95,636 ฉบับ รวมมูลค่ากว่า 8,781 ล้านบาท

สำหรับ ธ.ก.ส.สุรินทร์ ได้รับเงินงบประมาณแล้วจำนวน 3,817,975,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างทยอยจ่ายให้

แก่เกษตรกร โดยล่าสุด ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่จำนำใบประทวนสินค้าแล้วจำนวน 40,569 ฉบับ เป็นเงิน

กว่า 3,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.98 ที่ลงทะเบียน คงเหลือค้างจ่ายเงินเกษตรกรจำนวน 55,067 ราย

รวมเป็นเงินกว่า 5,473 ล้านบาท

http://news.th.msn.com