อําเภอสุรินทร์ » อําเภอท่าตูม » เรือมตรด ในวันสงรานต์ “แคแจด”

เรือมตรด ในวันสงรานต์ “แคแจด”

13 April 2014
2979   0

สงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มปีใหม่เป็นประเพณีที่น่าอนุรักษ์รักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ไทย ลาว ส่วย เขมร ทุกคนล้วนมีวัฒนธรรมร่วมกัน และสุรินทร์เราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน เรามีประเพณีสงกรานต์ที่น่ายกย่องในช่วงสงกรานต์จะมีประเพณี “เรือมตรด” เป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมร (ไม่แน่ใจว่าที่กัมพูชามีหรือเปล่านะ) เรือม แปลว่า รำ ส่วนคำว่า ตรด เป็นการละเล่นในวันสงกรานต์ หรือภาษาเขมรเรียกว่า “แคแจด” หรือหมายถึงเดือนเมษายน หรือเดือนห้าโดยการละเล่นจะมีการร้องรำทำเพลงไปทั่วหมู่บ้านและหมู่บ้านไกล้เคียง และคนแต่ละหมู่บ้านจะรวมตัวกันรำไปยังวัดประจำหมู่บ้านหรือวัดไกล้เคียงเพื่อจะพร้อมใจกันไปสงฆ์น้ำพระและขอพรพระ วันนี้ก็เช่นกันที่หมู่บ้านยางเก่า อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการสืบสานประเพณีสงกรานต์และเรือมตรดมาตั้งแต่โบราณ

เรือมตรด

แคแจด

บ้านยางเก่า

บ้านยางเก่า

สงกรานต์บ้านยางเก่า