เรื่องอื่นๆ » การปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) ให้ผลผลิตสูง

การปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) ให้ผลผลิตสูง

7 September 2014
5174   0

การปลูกข้าวแบบปราณีต

ผลการวิจัย การปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) ให้ผลผลิตสูง

การปลูกข้าวอย่างไรให้ผลสูงถือว่าคำถามและเป็นปัญหาสำหรับชาวนาไทย และวันนี้มีผลการวิจัยหนึ่งออกมาน่าสนใจมาก จึงอยากนำมาบอกเล่าแก่ลูกหลานชาวนาอย่างเราๆเผื่อใครอยากจะนำไปใช้เพิ่มผลผลิตในแปลงนาของตนต่อไป โดยวิธีการนี้เรียกว่าการปลูกข้าวแบบปราณีต หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า System of Rice Intensification : SRI คือการแยกต้นกล้ามาปักดำเพื่อให้ต้นข้าวสามารถแตกกอได้ดี โดยเว้นระยะต่อต้นประมาณ 25×25 ซม. ซึ่งโดยปรกติภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราได้สอนเทคนิคการปักดำให้มีระยะประมาณเดียวกันแต่จำนวนต้นกล้าต่อกอประมาณ 3-5 ต้นต่อกอ ซึ่งเรียกว่า Conventional ทั้งนี้เพื่อเวลากอไหนที่มีแมลงหรือปูทำลายจะได้มีต้นอื่นเติบโตได้นั่นเอง แต่ทั้งนี้ผลการวิจัยได้ออกมาแล้วว่าหากลดจำนวนต้นกล้าลง จะทำให้แต่ละกอมีผลผลิตมากขึ้นอีกตั้ง 12% เลยเชียว ดังนั้นหากจะลองปรับปรุงมาใช้วิธีใหม่นี้ต้องมั่นใจหรือสามารควบคุมให้เปอร์เซนต์รอดจากการทำลายของแมงหรือปูนาให้ดีเสียก่อน ซึ่งหากควบคุมปัจจัยนี้ได้แล้วละก็ผมแนะนำให้ใช้วิธีใหม่ได้เลย เพราะไม่เพียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ยังลดตั้นทุนของเมล็ดพันธ์ลงอีก 70%-80% เลยทีเดียวครับ

การปลูกข้าวแบบปราณีต1

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์