เรื่องอื่นๆ » ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อเกษตรกรไทย

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อเกษตรกรไทย

12 October 2014
3654   0

ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่ ( Rice berry )
เป็นการผสมพันธ์ุข้าวระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวหอมนิลเข้าด้วยกันโดยทั้สองชนิดนี้ถือเป็นข้าวไทยพันธุ์ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ข้อดี และคุณค่าทางอาหารที่ดีของข้าวทั้งสองพันธ์ุมาอยู่ในเม็ดเดียวกัน ก่อนหน้านี้ผู้จำหน่ายข้าวสารถุงได้ทำการผสมข้าวสารสองชนิดเข้าด้วยกันเพื่อจำหน่าย และต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการผสมทั้งสองพันธ์ุเข้าด้วยกัน และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการได้นำไปปลูก โดยการผสมทั้งสองพันธ์ุเข้าด้วยกันมีข้อดีคือ

สามารถปลูกได้ทั้งปี ทั้งนาปีและนาปรัง ซึ่งโดยปรกติแล้วข้าวหอมมะลิจะไม่สามารถปลูกนาปรังได้ซึ่งจะให้ผลไม่ค่อยดี เป็นการดึงข้อดีของข้าวหอมนิลมา ซึ่งปลูกได้ทั้งปี

มีกลิ่นหอม หุงขึ้นหม้อ ข้าวนิ่ม และมีรสอร่อยน่ารับประทาน เป็นการดึงจุดเด่นจากข้าวหอมมะลิมาอยู่ในข้าวพันธ์ุนี้

มีสีม่วงเข้ม ผลผลิตต่อไร่สูง เป็นจุดเด่นของข้าวหอมนิล

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ซึ่งจากคุณสมบัติข้อนี้ นอกจากจะใช้รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบำบัดอีกด้วย

และที่สำคัญสำหรับเกษตรกรคือ ราคาต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูง ประมาณ 3-4 เท่าของเข้าวหอมมะลิปัจจุบัน และหากเป็นข้าวปลอดสารพิษด้วยแล้วราคายิ่งสูงขึ้นกว่านี้ เพราะกระแสการดูแลสุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี

ข้าวชนิดนี้เป็นทั้งอาหารและยา เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับคนป่วย หญิงมีครรภ์ และกลุ่มคนรักสุขภาพทั้งหลาย