ข่าวสุรินทร์ » ประกันสังคม มาตรา 40 กับผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประกันสังคม มาตรา 40 กับผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป

14 December 2014
4628   0

ขยายเวลาประกันตนมาตรา-40

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้ครบกำหนดตาม พระราชกฤษฎีกา ที่ให้ผู้ประกันตนที่อายุเกิน 60 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 (9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557) ทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก และมีอีกลายๆคนที่ไม่ได้มาสมัครหรือพลาดโอกาศในครั้งนี้จึงได้เรียกร้องให้มี การขยายเวลาสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับผู้สูงอายุออกไปอีก 10 วัน แต่ต้องรอพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่  7-16 ก.พ. 58   -> หมดเขตสมัครแล้ว

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คืออะไร?
คือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ ที่มีอายุ 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ที่สมัครใจทำประกันสังคมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง

อายุเกิน 60 สมัครได้หรือไม่?
เดิมมีพระราชกฤษฎีกาออกมาว่า เฉพาะปีแรก ( 9 ธันวาคม 2556 – วันที่ 8 ธันวาคม 2557) -> หมดเขตสมัครแล้ว
เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มี อายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ทุกทางเลือก
สำหรับผู้ที่มี อายุเกินกว่า 65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เฉพาะทางเลือก 3 เท่านั้น
ขยายเวลารับสมัครใหม่อีก 10 วัน
ประมาณวันที่ ก.พ. 58 -16 ก.พ. 58  -> หมดเขตสมัครแล้ว

ต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไร ?
จ่ายเงินสมทบ( ให้แต่ละทางเลือกจากตาราง ) เช่น เดือนละ 200 สำหรับทางเลือกที่ 3 และรัฐจะจ่ายให้เราอีกหนึ่งเท่า รวมเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือน และสามารถจ่ายเงินย้อนหลังได้ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 (รวมเป็น 19 เดือน จากเดือนนี้ เดือน ธันวาคม 2557) ดังนั้นหากเราจ่ายย้อนหลัง เราต้องจ่าย 3800 บาทและรัฐจะจ่ายให้อีก 3800 บาทรวมเป็นเงิน 7600 บาท

ลาออกได้เมื่อไร ?
ผู้ประกันตนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถ ลาออกได้ทุกเมื่อ และจะได้เงินในส่วนผู้ประกันตน+ในส่วนของรัฐที่ส่งไปแล้วทั้งหมด แต่หากลาออกแล้วไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีกสืบเนื่องจาก ประกันสังคมไม่ได้เปิดให้มีการสมัครบ่อยครั้ง อย่างครั้งนี้เป็นครั้งแรก และจะขยายเวลาอีก 10 วันเท่านั้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

มีโอกาสขยายการรับสมัคร สำหรับผู้มีอายุเกิน 60 หรือไม่?
มีครับ แต่ต้องรอพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่  7 ก.พ. 58 -16 ก.พ. 58  -> ขยายเวลารับสมัครใหม่อีก 10 วัน  -> หมดเขตสมัครแล้ว

ขี้ดีของการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 คือเปิดโอกาศให้ผู้ที่ทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันตน เช่น ผู้ที่ทำอาชีพส่วนตัว พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร ชาวนา หรืออาชีพอื่นๆ เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมและสามารถสมัครและใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ สำหรับท่านที่อายุตั้งแต่ 60-65 ปีสามารถสมัครและใช้สิทธิ์ได้ ทุกทางเลือกตั้งแต่ทางเลือกที่ 1 ถึง 5 โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตตามตารางได้ทุกประการ
และสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้เพี่ยงทางเลือกที่ 3 เท่านั้น.

ประกันตนมาตรา40