ข่าวสุรินทร์ » งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2558

งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2558

13 June 2015
2736   0

“ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรฐษกิจไทยให้ยั่งยืน” วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมจัดงานเกษตรแห่งชาติ ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเทคโลยีการจัดการ การเกษตร เทคโนลีการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปอาหารและการเกษตร และอื่นๆมากมาย

งานนี้เหมาะกับใคร ?
งานนี้เหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการเกษตรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ที่แปรรูป จนถึงผู้บริโภค นักวิจัยการเกษตร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

งานวันเกษตร สุรินทร์

งานวันเกษตร สุรินทร์