วีดีโอ » สระโบราณ สระอาถรรพ์แห่งเมืองสุรินทร์

สระโบราณ สระอาถรรพ์แห่งเมืองสุรินทร์

17 October 2015
5064   0

สระโบราณ เมืองสุรินทร์ เป็นสระน้ำโบราณที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของชาวเมืองสุรินทร์ เป็นสระน้ำโบราณที่มีมาก่อนตั้งเมืองสุรินทร์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมัยที่ตัวเมืองสุรินทร์ยังเป็นป่าดง สระน้ำแห่งนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าน้อย­ใหญ่ในแถบนี้ ความขลัง หรือตำนานเกี่ยวกับสระโบราณนั้นมีเล่าต่อๆ­กันมาอย่างช้านาน เช่นไม่มีนกและสัตว์ตัวไหนกล้าบินข้ามสระนี้ หรือถ้ามีและเมื่อบินข้ามอยู่ดีๆก็จะตกมาตาย โดยไม่รู้สาเหตุ และปลาในสระนี้ก็จะไม่มีใครกล้ากิน เพราะถือว่าเป็นปลาที่มีเจ้าของเพราะถ้ากินโดยไม่ได้รับอนุญาติก็จะมีอันเป็นไปทุกคน อันนี้เป็นความเชื่อที่มีต่อๆกันมานับร้อย­ปีแล้วครับ ปัจจุบันสระแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบา­ลสุรินทร์ แต่ก็ยังคงสระโบราณไว้ไม่ได้ถมแต่อย่างใด แต่มีการขุดลอกและมีการบูรณะให้มีความสวยงามเป็นที่ร่มรื่นในการพักผ่อนของผู้ป่วยและญาติๆ