วีดีโอ » บรรยากาศวันแซนโดนตา

บรรยากาศวันแซนโดนตา

26 October 2015
3491   0

วันโดนตา หรือวันแซนโดนตา เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษหรือบางครั้งเรียกว่าวันสารทเขมร วันสารท (หรือแปลว่าฤดู) จะมีอยู่ในหลายๆชนชาติให้ความสำคัญแต่ความหมายและจุดมุ่งหมายนั้นจะคล้ายๆกันนั่นก็คือการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นสารทจีน สารทไทย สารทเขมร และงานบุญเดือนสิบ ของชาวอีสาน หากสังเกตุช่วงเวลาจะไกล้เคียงกันเช่น นั่นก็เพราะว่ามีความเชื่อและรับวัฒนธรรมแบบเดียวกันแต่เรียกอาจไม่เหมือนกันตามแต่ละชนชาติ

  • วันโดนตา วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
  • วันสารทไทย วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
  • วันสารทจีน วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน
  • ประเพณีชิงเปรต ของคนภาคใต้ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึง วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10