อําเภอสุรินทร์ » อําเภอท่าตูม » สะพานข้ามแม่น้ำมูล ท่าตูม-ชุมพลบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำมูล ท่าตูม-ชุมพลบุรี

19 December 2015
3284   0

สะพานข้ามแม่น้ำมูล สุรินทร์ จุดข้ามบ้านปรีง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม สุรินทร์ กับ บ้านหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
เป็นจุดข้ามแม่น้ำมูลแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วและปัจจุบันได้เปิดให้ใช้งานแล้วครับ ทำให้การเดินทางจากอำเภอท่าตูมแถวๆหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลบะ ตำบลกระโพ เพื่อไปยังอำเภอชุมพลบุรี สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากสมัยก่อนต้องอ้อมไปยังตัวเมืองท่าตูมแล้วค่อยย้อนมาทางชุมพลบุรี หรืออ้อมไปทางอำเภอสตึกแทน หรือไม่ก็ข้ามโดยใช้เรือแต่ก็ไม่สะดวกมากนักในการเดินทางต่อไป

และบรรยากาศรอบๆสะพานร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นอย่างมาก