เรื่องเล่าเมืองสุรินทร์ » เรื่องเล่าเมืองสุรินทร์ ในหลวงเสด็จเมืองสุรินทร์

เรื่องเล่าเมืองสุรินทร์ ในหลวงเสด็จเมืองสุรินทร์

16 October 2016
4729   0

สุรินทร์ออนไลน์ ดอทคอม วันนี้ขอรวบรวมพระราชกรณียกิจและภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติได้ 5 ปีพระองค์ทรงมีพระราชดำริ พระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรต่างๆในประเทศไทย และระหว่าง 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟ จากสถานีอุทุมพรพิสัย ถึงสถานีศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เวลา 14.01 น. ระหว่างรถไฟพระที่นั้่งเสด็จจากผ่านและเทียบสถานีต่างๆ มีพสกนิกรมารอเฝ้ารับเสด็จอย่างมากมายเป็นระยะ ถึงสถานีสุรินทร์ ประมาณ เวลา 14.45 น. 

ในเวลา 16.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์
ในเวลา 17.30 น. จึงเสด็จไปยังค่ายทหารบกจังหวัดสุรินทร์
ในเวลา 18.10 น. เสด็จกลับถึงที่ประทับแรม ณ ศาลากลางจังหวัด
รุ่งเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรมศาลากลางจังหวัดไปยังสถานีรถไฟสุรินทร์ ขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีสุรินทร์ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์

 

ในหลวงเสด็จสุรินทร์

ในหลวงเสด็จสุรินทร์

10 กันยายน พ.ศ. 2512
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชทาน พระพุทธนวราชบพิตร ณ ศาลาประทับบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดโพธิ์ศรีธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นการส่วนพระองค์

ในหลวงเสด็จ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ

ในหลวงเสด็จ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ

17 ธันวาคม พ.ศ. 2522
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดพนมศิลาราม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

18 ธันวาคม พ.ศ. 2522
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเยี่ยมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ฝากไว้

ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
พระราชปุจฉา : หลวงปู่ การละกิเลสนั้น ควรละกิเลสอะไรก่อน 
หลวงปู่ดูลย์ : กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน 
พระราชปุจฉา : ขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันธ์อยู่เกินร้อยปี เพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชน หลวงปู่รับได้ไหม 
หลวงปู่ดูลย์ : อาตมภาพรับไม่ได้หรอก แล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง 
(จากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้)

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ณ บริเวณพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดุลย์

พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดุลย์

 

ที่มา  :
– ห้องภาพเมืองสุรินทร์
– http://nwnt.prd.go.th
– หนังสือหลวงปู่ฝากไว้