ค้นข่าวเก่า » ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

14 March 2013
2691   0

ราชมงคลสุรินทร์

 

โครงการ1อำเภอ1ทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์…ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฏาคม 2556 โดยสามาวรถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.odos.moe.go.th/ หรือ สอบถาม 026285646 ต่อ 106- 107 (มี 2 ทุน สำหรับประเภทผู้มีรายได้น้อย กับเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว ใช้สิทธิ์ตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน )

ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์มีอำเภอดังต่อไปนี้ที่ยังรับสมัครได้ครับ

1อำเภอ1ทุน สุรินทร์