ข่าวเด่น » ทำไมเณรคำถึงถูกเรียกว่า”สมีคำ”

ทำไมเณรคำถึงถูกเรียกว่า”สมีคำ”

25 May 2013
2924   0

ทำไมเรียกเณรคำว่าสมีคำ
เป็นที่ทราบกันดีว่าเณรคำหรือพระวีรพล สุขผล ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยา่งหนักในสังคมไทย ถึงการประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระถึงขั้นอาบัติปาราชิก และยังเป็นคดีความอีกหลายๆคดีในตอนนี้ตามที่ท่านได้ติดตามข่าวและทราบกัน แต่มีคำเรียกเณรคำ คำหนึ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจความหมาย และกำลังนำมาใจแทนชื่อเณรคำ นั่นคือ “สมีคำ” หากดูตามพจนานุกรมไทย สมี ใช้เรียกคนที่อาบัติปาราชิกจะบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิต
ดังนั้น สมี+เณรคำ = สมีคำ นั่นเอง

สมี1.[สะ-หฺมี] น. คำเรียกคนถูกไล่สึกจากพระ เพราะต้องอาบัติปาราชิก บุคคลที่เป็นสมีจะบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิต.
2.(สก. ศมี) น. ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ในพิธีพลีกูณฑ์ของพราหมณ์.

สมีคืออะไร