ค้นข่าวเก่า » นัดพบแรงงานสุรินทร์ 7 สิงหาคม ที่บิ๊กซี

นัดพบแรงงานสุรินทร์ 7 สิงหาคม ที่บิ๊กซี

6 August 2013
2082   0

ขอแจ้งข่าวนัดพบแรงงานสุรินทร์ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่บิ๊กซีสุรินทร์
ท่านใดที่หางานอยู่เตรียมหลักฐานสมัครงานไว้เลยครับ ส่วนเอกสารที่จำเป็นในการสมัครงานมีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รุปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6. หากเป็นไปได้ให้เตรียม Resume ( “ประวัติการเรียนและประวัติการงาน”) มาด้วยครับ จะทำให้การพิจารณางานได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสได้งานมากกว่า
7. เกีรยติบัตร หรือเอกสารการผ่านงานอื่นๆ แนบมาด้วย ( ถ้ามี )

นัดพบแรงงานสุรินทร์

นัดพบแรงงานสุรินทร์

 ดูตำแหน่งงานสุรินทร์ว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556