ใหม่ล่าสุด » ตารางรถไฟสุรินทร์

ตารางรถไฟสุรินทร์

21 June 2013
72584   0

ตารางรถไฟสุรินทร์

ตารางรถไฟสุรินทร์

 

ตารางรถไฟสุรินทร์ไปยังจังหวัดไกล้เคียง

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-อุบลราชธานี

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-อุบลราชธานี ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-อุบลราชธานี-สุรินทร์

ตารางเดินรถไฟ-อุบลราชธานี-สุรินทร์ ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-นครราชสีมา ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-นครราชสีมา-สุรินทร์

ตารางเดินรถไฟ-นครราชสีมา-สุรินทร์ ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-กรุงเทพฯ

ตารางเดินรถไฟ-สุรินทร์-กรุงเทพฯ ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

ตารางเดินรถไฟ-กรุงเทพฯ-สุรินทร์

ตารางเดินรถไฟ-กรุงเทพฯ-สุรินทร์ ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

สถานีรถไฟสุรินทร์

สถานีรถไฟสุรินทร์

 

กำหนดการเดินรถ สายตะวันออกเฉยงเหนือ
เที่ยวไป

ลำดับ
เลขขบวน
   Type
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
รถฟรี
1
     423
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
04:38
   สำโรงทาบ
05:40
ฟรี
2
     425
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
04:05
   อุบลราชธานี
08:25
ฟรี
3
     421
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
06:10
   อุบลราชธานี
12:45
ฟรี
4
     419
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
11:00
   อุบลราชธานี
17:05
ฟรี
5
     427
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
14:22
   อุบลราชธานี
20:15
ฟรี
6
     339
รถชานเมือง
   กรุงเทพ
05:20
  ชุมทางแก่งคอย
08:05
ฟรี
7
     21
รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
05:45
   อุบลราชธานี
14:20
ขบวนที่ 21
8
     135
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:20
ขบวนที่ 21
9
     71
   รถด่วน
   กรุงเทพ
10:05
   ศรีสะเกษ
18:40
ขบวนที่ 71
10
     233
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
ฟรี
11
     145
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
ฟรี
12
     341
รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:15
  ชุมทางแก่งคอย
20:25
ฟรี
13
     343
รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:15
ชุมทางแก่งคอย
20:25
ฟรี
14
     139
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
18:55
   อุบลราชธานี
06:15
ขบวนที่ 139
15
     67
   รถด่วน
   กรุงเทพ
20:30
   อุบลราชธานี
07:25
ขบวนที่ 67
16
     73
   รถด่วน
   กรุงเทพ
21:50
   ศีขรภูมิ
05:50
ขบวนที่ 73
17
     141
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
22:25
   อุบลราชธานี
10:20
ขบวนที่ 141
18
     431
   รถท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
05:00
   ขอนแก่น
11:20
ฟรี
19
     433
   รถท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
05:28
   ชุมทางบัวใหญ่
10:10
ฟรี
20
     415
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
06:02
  ตลาดหนองคาย
12:30
ฟรี
21
     439
   รถท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
11:45
   ชุมทางบัวใหญ่
16:45
ฟรี
22
     437
   รถท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
17:00
   ลำนารายณ์
18:25
ฟรี
23
     429
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
17:55
   ชุมทางบัวใหญ่
19:35
ฟรี
24
     417
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
15:00
   อุดรธานี
20:50
ฟรี
25
     75
   รถด่วน
   กรุงเทพ
08:20
   อุดรธานี
18:10
ขบวนที่ 75
26
     77
   รถด่วน
   กรุงเทพ
18:30
   หนองคาย
05:05
ขบวนที่ 77
27
     133
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20:45
   หนองคาย
09:45
ฟรี
28
     69
   รถด่วน
   กรุงเทพ
20:00
   หนองคาย
08:25
ขบวนที่ 69
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุขบวน 339 , 341 ไม่มีเดินวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 343 เดินเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

กำหนดการเดินรถ สายตะวันออกเฉยงเหนือ
เที่ยวกลับ

ลำดับ
เลขขบวน
   Type
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
รถฟรี
1
     142
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
16:50
   กรุงเทพ
04:25
ขบวนที่ 142
2
     74
   รถด่วน
   ศรีสะเกษ
19:05
   กรุงเทพ
04:35
ขบวนที่ 74
3
     68
   รถด่วน
   อุบลราชธานี
18:30
   กรุงเทพ
05:50
ขบวนที่ 68
4
     140
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
19:30
   กรุงเทพ
07:30
ขบวนที่ 140
5
     344
รถชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
ฟรี
6
     342
รถชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
ฟรี
7
     424
   รถท้องถิ่น
   สำโรงทาบ
05.55
   นครราชสีมา
09:55
ฟรี
8
     340
รถชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
ฟรี
9
     428
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
06:18
   นครราชสีมา
11:55
ฟรี
10
     234
   รถธรรมดา
   สุรินทร์
05:10
   กรุงเทพ
14:15
ฟรี
11
     72
   รถด่วน
   ศีขรภูมิ
07:20
   กรุงเทพ
14:50
ขบวนที่ 72
12
     136
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
ขบวนที่ 136
13
     426
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
12:25
   นครราชสีมา
18:15
ฟรี
14
     422
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
15:20
   ลำชี
18:44
ฟรี
15
     146
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
08:45
   กรุงเทพ
21:00
ฟรี
16
     420
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
18:45
   ลำชี
21:30
ฟรี
17
     22
รถด่วนพิเศษ
   อุบลราชธานี
14:50
   กรุงเทพ
23:15
ขบวนที่ 22
18
     78
   รถด่วน
   อุดรธานี
18:40
   กรุงเทพ
05:00
ขบวนที่ 78
19
     70
   รถด่วน
   หนองคาย
18:20
   กรุงเทพ
06:25
ขบวนที่ 70
20
     134
   รถเร็ว
   หนองคาย
19:15
   กรุงเทพ
08:00
ฟรี
21
     430
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
05:50
   นครราชสีมา
07:35
ฟรี
22
     438
   รถท้องถิ่น
   ลำนารายณ์
06:07
  ชุมทางแก่งคอย
07:35
ฟรี
23
     416
   รถท้องถิ่น
   อุดรธานี
05:50
   นครราชสีมา
11:15
ฟรี
24
     440
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
05:52
  ชุมทางแก่งคอย
11:20
ฟรี
25
     76
   รถด่วน
   หนองคาย
06:00
   กรุงเทพ
17:10
ขบวนที่ 76
26
     434
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
12:22
  ชุมทางแก่งคอย
17:50
ฟรี
27
     418
   รถท้องถิ่น
ตลาดหนองคาย
12:50
   นครราชสีมา
19:25
ฟรี
28
     432
   รถท้องถิ่น
   ขอนแก่น
13:38
  ชุมทางแก่งคอย
20:15
ฟรี
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ ขบวน 340 , 342 ไม่มีเดินวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 344 เดินเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ