ติดต่อเรา

เว็บไซต์ SurinOnline.com เป็นเว็บไซต์กึ่งสาธารณะ ที่เสนอทุกเรื่องราวของเราชาวสุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ศิลปะวัฒนะธรรม ธุรกิจ ตลาดร้านค้า และความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ

ท่านสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวของท่านเอง เพียงแค่ท่านสมัครเป็นนักเขียนอิสระกับเรา ที่นี่  CLICK

BORN FREE

ความคิดเห็นของทุกท่านมีค่าสำหรับเรา เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เราเติบโตไปพร้อมกับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ ท่านสามารถส่งความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ และติดต่อเราได้ที่นี่…

Email to : “tinpnet@gmail.com”
LINE ID : sapza.com

สุรินทร์-ถิ่นอีสานใต้

จังหวัดสุรินทร์ การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ ได้แก่

 1. อําเภอเมืองสุรินทร์
 2. อําเภอชุมพลบุรี
 3. อําเภอท่าตูม
 4. อําเภอจอมพระ
 5. อําเภอปราสาท
 6. อําเภอกาบเชิง
 7. อําเภอรัตนบุรี
 8. อําเภอสนม
 9. อําเภอศรีขรภูมิ
 10. อําเภอสังขะ
 11. อําเภอลําดวน
 12. อําเภอบัวเชด
 13. อําเภอสําโรงทาบ 
 14. อำเภอพนมดงรัก 
 15. อำเภอศรีณรงค์
 16. อำเภอเขวาสินรินทร์
 17. อำเภอโนนนารายณ์

รวม 158 ตำบล  2011 หมู่บ้าน